Повноваження та документи

Повноваження арбітражного керуючого Іванкова В.М. підтверджуються Свідоцтвом про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №773 від 15.04.2013 року. Також арбітражним керуючим укладено Договір добровільного страхування професійної відповідальності арбітражного керуючого №ДЦВАК/249/21 від 26.05.2021 .

Відповідно до Порядку присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.01.2013 № 145/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 174/22706 арбітражному керуючому Іванкову В.М. присвоєно п’ятий рівень кваліфікації. 

Арбітражного керуючого включено до переліку керівників стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

Арбітражним керуючим Іванковим В.М. за час здійснення діяльності арбітражного керуючого з 2009 року, сумлінно та у відповідності до вимог законодавства виконувалися обов’язки, які покладаються на арбітражного керуючого.

До арбітражного керуючого Іванкова В.М. за час здійснення діяльності арбітражного керуючого не застосовувалися дисциплінарні стягнення.

Також арбітражний керуючий підвищив кваліфікацію шляхом участі в семінарах з питань банкрутства та відновлення платоспроможності боржника та успішно склав заліки у Міжнародному інституті бізнесу та Університеті імені Альфреда Нобеля, що підтверджується відповідними Свідоцтвами про підвищення кваліфікації №78 від 05.12.2015 р., №17/220 АК від 13.10.2017 р., № 19/387 АК від 27.09.2019 р., № 21/512 АК від 19.02.2021 р., № 23/685 АК від 08.12.2023р.

Арбітражний керуючий Іванков В.М. не належить до осіб, які згідно з положеннями Кодексу України з процедур банкрутства вважаються заінтересованими особами стосовно підприємства-боржника;

- осіб, які мають конфлікт інтересів;

- осіб, в яких виникає суперечність між особистими інтересами та повноваженнями арбітражного керуючого, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень арбітражного керуючого;

- осіб, які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою.

Також арбітражний керуючий Іванков В.М. не має заборони здійснювати будь-який вид підприємницької діяльності або займати керівні посади та не має судимості за вчинення корисливих злочинів.

Окрім вищевикладеного арбітражний керуючий має вищу юридичну освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство», має вищу економічну освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» також має сертифікат аудитора, успішно займається аудиторською діяльністю з квітня 2004 року (Серія А № 005791 від 29.04.2004 р.) та  судово-експертною діяльністю з правом проведення судово-економічних експертиз та експертних досліджень за спеціальністю: 

  • 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»
  • 11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій»
  • 11.3 «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій»

Свідоцтво судового експерта № 1129, видане 27 травня 2016 р. Міністерством юстиції України, діє до 07 червня 2022 р., стаж експертної роботи з 2007 року.

З вересня 2013 присвоєно кваліфікацію - судовий експерт вищого професійного рівня СЕУ (протокол № 09/13 від 27 вересня 2013 року).

У період з 22 до 28 квітня 2018 р., пройшов навчальні курси з отримання знань у сфері банкрутства страхових організацій у Міжнародному інституті бізнесу. Отримано свідоцтво № 18 про проходження підготовки про банкрутство страхових організацій.

18 грудня 2018 року отримав диплом кандидата економічних наук за спеціальністю "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит".

31 січня 2020 року отримав кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань управління активами, склавши іспит в Українському інституті розвитку фондового ринку.

17 березня 2020 року отримав сертифікат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, як фахівець, що має право здійснювати дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

В наявності: