Про арбітражного керуючого

Іванков Володимир Миколайович

АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ

1. Щодо освіти.

У 1998 році закінчив Донецький державний комерційний інститут, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію економіста, що підтверджується копією диплому серії НК № 10568574 від 22 червня 1998 року.

У 2009 році, з метою отримання ліцензії на право зайняття діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) пройшов навчання за програмою підготовки арбітражних керуючих в Регіональному економіко-правовому центрі з питань банкрутства. Свідоцтвом № 1342 арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) засвідчено, що Іванков Володимир Миколайович успішно склав іспит за програмою підготовки арбітражних керуючих і рішенням екзаменаційної комісії, протокол № 208 від 29 травня 2009 року, йому присвоєно кваліфікацію арбітражного керуючого. 15 квітня 2013 року Ліцензію Серії АВ № 482024 від 22.07.2009 року замінено на Свідоцтво № 773 на право здійснення діяльності арбітражного керуючого.

У 2017 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста, що підтверджується копією диплому серії С17 № 021546 від 10 липня 2017 року.

У 2018 році здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністью 08.00.09 - бухгалтерский облік, аналіз та аудит, захистив дисертаційну роботу на тему «Управлінський облік інноваційної діяльності підприємств».

2. Щодо проходження перевірок дотримання  умов провадження діяльності арбітражного керуючого за даними планових та позапланових перевірок діяльності арбітражних керуючих.

У період з  23.02.2015 року по 27.02.2015 року Головним управлінням юстиції у м. Києві проведено планову невиїзну перевірку діяльності арбітражного керуючого з питань провадження господарської діяльності арбітражного керуючого. Перевірка арбітражного керуючого Іванкова В.М. проводилась на підставі Плану перевірок додержання арбітражними керуючими ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) на I кварталу 2015 рік, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.01.2015 року № 12/7. Місце проведення перевірки – за адресою місцезнаходження Управління з питань банкрутства Головного управління юстиції у м. Києві.

За результатами проведеної перевірки 12 березня 2015 року комісією винесено розпорядження про усунення порушень, та за результатами поданих арбітражним керуючим пояснень 17 червня 2015 року комісією було складено Висновок про повне усунення Іванковим В.М. порушень виявлених в результаті перевірки.

У період з  13.05.2015 року по 15.05.2015 року Головним управлінням юстиції м. Києва проведено позапланову перевірку діяльності арбітражного керуючого з питань провадження господарської діяльності арбітражного керуючого. Позапланова перевірка арбітражного керуючого Іванкова В.М. поводилась на підставі Наказу Міністерства юстиції України від 03.07.2013 року № 1113/23645. Місце проведення перевірки – за адресою місцезнаходження Управління з питань банкрутства Головного управління юстиції у м. Києві.

За результатами позапланової перевірки арбітражного керуючого Іванкова В.М. порушень не виявлено (АКТ № 31/10-48 від 19 травня 2015 року).

У період з 05.02.2018 по 14.02.2018 Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві проведено планову виїзну перевірку діяльності арбітражного керуючого з питань провадження господарської діяльності. Перевірка арбітражного керуючого Іванкова В.М. проводилась на підставі Плану перевірок діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) на І квартал 2018 року, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2017 № 4886/7.

За результатами планової виїзної перевірки арбітражного керуючого Іванкова В.М. порушень не виявлено (АКТ № 14 від 23 лютого 2018 року).

З 15.12.2021 по 21.12.2021 Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України проведена позапланова невиїзна перевірка діяльності арбітражного керуючого Іванкова В. М. За результатами перевірки – порушень вимог чинного законодавства не виявлено. (АКТ № 37 від 30 грудня 2021 року).

3. Щодо неналежності до жодної з категорій осіб, зазначених в ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства.

Я, арбітражний керуючий Іванков Володимир Миколайович, згідно з ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства:

  • не є зацікавленою особою відповідно до положень вищевказаного Кодексу;
  • не здійснював раніше управління боржником;
  • не маю відмов в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов’язків, покладених Кодексом України з процедур банкрутства;
  • не здійснював раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження;
  • не є близькою особою боржника – фізичної особи;
  • конфлікт інтересів відсутній.